ABOUT
OberonSPACE je osnovan od strane Dejana Lukića u aprilu 2019. godine u malom gradu Brodu u Bosni.
Od tada, Oberon je razvio OberonSAT A1 - internet komunikacioni satelit, i Event Horizon - sub-orbitalnu raketu.
Takođe, Oberon se proširio u par divizija koje su Oberon Technologies, Oberon Automotive i Oberon AI.
Trenutno, naš tim broji 6 ljudi koji svi rade kao volonteri! Možete pomoći Oberonu na .