PREDSTAVLJAMO

EVENT HORIZON

Napredno, visokosnažna modelna raketa sa praćenjem kursa
 u realnom vremenu i kontrolom vektora potiska.

USKORO